Leerlingenvervoer

Uiteraard moeten jongeren goed op school kunnen komen en weer veilig thuis. Voor de meesten is dat vanzelfsprekend en geen enkel probleem. Maar er zijn ook basisschoolleerlingen die door een beperking NIET zelfstandig naar school kunnen gaan. Of voor wie de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan zes kilometer ver weg is.

Gelukkig komen zij in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Ook leerlingen van het voortgezet onderwijs doen dat die niet zelfstandig en ook niet onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school kunnen.

De gemeente kan in die gevallen een kilometervergoeding voor eigen vervoer naar school geven of zelf voor schoolvervoer zorgen.