Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gemeente Tynaarlo

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke raad die gevraagd en ongevraagd het College van B&W adviseert over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Dit geldt voor beleid op het gebied van het sociale domein. Denk hierbij aan onderwerpen als zorg, jeugd, zelfredzaamheid, schuldhulpverlening, werk en/of meedoen aan de samenleving.

De Adviesraad Sociaal Domein is zojuist opgericht. Samen met de ambtelijk contactpersoon zal vorm gegeven worden aan de werkwijze en werkzaamheden van de ASD. De gemeente zoekt een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en leden.

Wat vragen wij? Zie hieronder een nadere omschrijving van de verschillende functies.

Solliciteren kan tot donderdag 20 januari. Mail je motivatie en cv naar k.van.hees@tynaarlo.nl. Heb je vooraf vragen? Bel dan met Koen van Hees van de gemeente Tynaarlo: 06-154 840 08.

Voorzitter:

 • Je bent het gezicht van de adviesraad naar buiten, zowel in de gemeenteraad als in de media
 • Je leidt de vergaderingen; deze bereid je samen met de penningmeester, secretaris en ambtelijk contactpersoon voor
 • Je kunt op bezielende wijze leiding geven: je zorgt ervoor dat iedereen binnen de adviesraad tot zijn recht komt en je geeft leiding aan de uitvoering van de adviesraad. De adviesraad begint aan zijn eerste termijn dus er zal ook onder jouw leiding gebouwd moeten worden aan een goed functionerende adviesraad
 • Je bent communicatief vaardig; jij kunt luisteren, standpunten verwoorden en respectvol handelen
 • Je beschikt over redactionele vaardigheden: een vlotte pen is gewenst
 • Jij hebt overzicht en inzicht in de ontwikkelingen binnen de gemeente Tynaarlo op het terrein van het sociaal domein
 • Je hebt een brede maatschappelijke betrokkenheid; je staat midden in de samenleving
 • Je kunt werken in een bestuurlijk-politieke omgeving
 • Je hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau
 • Je bent woonachtig in de gemeente Tynaarlo

Penningmeester:

 • Je bent accuraat en beschikt over een gedegen financiële achtergrond
 • Je beschikt over ervaring met het opstellen, beheren, beoordelen van begrotingen en budgetten; wellicht beschik je over ervaring binnen een gemeentelijke context en anders ben je in staat deze eigen te maken
 • Je stelt een begroting per kalenderjaar op en maakt een financieel jaarverslag
 • Je hebt overzicht en inzicht in de ontwikkelingen binnen de gemeente Tynaarlo op het terrein van het sociaal domein
 • Je hebt een brede maatschappelijke betrokkenheid; je staat midden in de samenleving
 • Je kunt werken in een bestuurlijk-politieke omgeving
 • Je bent woonachtig in de gemeente Tynaarlo

Secretaris:

 • Je bent verantwoordelijk voor de samenstelling van het jaarwerkplan en het inhoudelijk jaarverslag. Deze documenten dienen tevens als verantwoording
 • Je bent verantwoordelijk voor de archivering
 • Je verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen, de uitnodigingen voor vergaderingen, de agenda en het vergaderrooster
 • Je hebt overzicht en inzicht in de ontwikkelingen binnen de gemeente Tynaarlo op het terrein van het sociaal domein
 • Je hebt een brede maatschappelijke betrokkenheid; je staat midden in de samenleving
 • Je kunt werken in een bestuurlijk-politieke omgeving
 • Je bent woonachtig in de gemeente Tynaarlo

Lid:

 • Je hebt overzicht en inzicht in de ontwikkelingen binnen de gemeente Tynaarlo op het terrein van het sociaal domein. Of je bent een ervaringsdeskundige op één van de beleidsterreinen van het sociaal domein, bijvoorbeeld armoede, laaggeletterdheid, inclusie en mantelzorg
 • Je hebt een brede maatschappelijke betrokkenheid; je staat midden in de samenleving
 • Je bent woonachtig in de gemeente Tynaarlo