Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Verenigingsondersteuning

Hebben jullie als vereniging hulp nodig bij het werven van vrijwilligers? Of om problemen met een team te tackelen? Of willen jullie een activiteit in jullie buurt organiseren? Dan kunnen jullie een beroep doen op SportDrenthe of de gemeentelijke Buurtsportcoaches.

SportDrenthe

SportDrenthe helpt sportverenigingen bij det werven van vrijwilligers, privatisering, sponsorwerving of de ontwikkeling van beleid. Het verzorgt ook cursussen en voorlichtingsavonden op maat.

Jullie kunnen als vereniging hier gratis gebruik van maken. Meer informatie hierover op de website van SportDrenthe.

De buurtsportcoaches

Bij de Buurtsportcoaches kunnen jullie als sportvereniging terecht wanneer jullie een concrete hulpvraag hebben. Denk aan problematische groepen/teams, kinderen met een beperking en trainersvaardigheden.

De coaches kunnen buurtverenigingen ondersteunen bij het organiseren van sport- en beweegactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk organiseren van de Buitenspeeldag, maar bijvoorbeeld ook het opzetten van een Jeu-de-boules-evenement voor jong en oud.

Wil je weten wat de Buurtsportcoaches voor jouw vereniging kan betekenen? Neem dan contact met ze op. Dat kan telefonisch via 0592 - 266 662 of per email: sport@tynaarlo.nl.

POD Sport staat voor Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging. Dit is een verdere uitwerking van het programma Positief Opvoeden Drenthe (POD) waarmee de Drentse gemeenten vanaf 2009 werken om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen.

Het uitgangspunt is dat kinderen in een veilige, stimulerende omgeving kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.

In 2015 is deze aanpak vertaald naar een aanpak voor sportverenigingen. Een veilige en positieve omgeving voor kinderen om in op te groeien is niet alleen thuis nodig en op school, maar ook bij de sportverenigingen.

Kijk voor meer informatie over POD op de website van PODSport.

Voor de vereniging heeft POD Sport de volgende voordelen:

Voor het kind en de ouder/opvoeder:Meer plezier, gemotiveerder, talentonwikkeling, hulp bij eventuele problemen.
Voor de vereniging:Een beter imago, betere sfeer, minder uitval van leden, ouders en vrijwilligers zijn meer betrokken.
Voor de trainers / begeleiders / vrijwilligers:Meer rust in de groep, betere trainingen, professionele hulp bij problemen, korte lijnen.