Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Sport Tynaarlo

De buurtsportcoaches en adviseur gezonde leefstijl van Sport Tynaarlo organiseren het sport- en beweegaanbod in de buurt, maar doen meer!

De gemeentelijke buurtsportcoaches en adviseur gezonde leefstijl (samen Sport Tynaarlo) zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen met sport en bewegen. Zij organiseren het sport- en beweegaanbod in de buurt en werken daarin onder meer samen met welzijnsorganisaties, sport- en cultuuraanbieders, scholen, kinderopvang, professionals van Sport Drenthe en JOGG (Gezonde Jeugd gezonde toekomst).

Basisonderwijs

De buurtsportcoaches voeren op de basisscholen een screening uit van de motorische ontwikkeling van kinderen. Daarnaast werken ze aan het project ‘Sport JIJ ook?’ en organiseren ze diverse sport- en beweegactiviteiten. Ook houden zij zich samen met de adviseur gezonde leefstijl bezig met gezonde voeding en leefstijl in projecten als Gezonde scholen, schoolfruit en Kindermenu 2.0. Samen met de groepsleerkrachten zetten ze zich in voor de ontwikkeling van lesprogramma’s ‘bewegend leren’.

Bijzondere doelgroepen

Sport Tynaarlo organiseert ook projecten om o.a. ouderen, mensen met een mindere gezondheid en bijstandsgerechtigden te helpen bij een gezonde (en actieve) leefstijl. Bijvoorbeeld door het inzetten van het jeugdsportfonds of de MEEdoenregeling. Ook projecten als de wandelgroepen van de diabeteschallenge, scootmobieltochten, het Lokale Preventieakkoord, Sport Maakt Actief, Sport Netwerk(t), Gezond en fit ouder worden en Zin in koken worden uitgevoerd of begeleid door Sport Tynaarlo. Nieuwkomers in de gemeente kunnen deelnemen aan fietslessen en ‘Team-Up!’.

(Sport)verenigingen

Sport Tynaarlo ondersteunt verenigingen met o.a. Gezonde Sportkantines en POD. Via het programma Sport- en Cultuurpret krijgen verenigingen de kans proeflessen aan te bieden en zo nieuwe leden te werven.

Wil je graag weten wat de buurtsportcoaches en de adviseur gezonde leefstijl voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ze op. Dat kan telefonisch via 0592 - 266 662 of per email: sport@tynaarlo.nl. Ook kun jullie ze volgen via Facebook en Instagram.

 V.l.n.r. Aukelien van Dam, Harry de Vries, Mathijs Höster, Bastiaan de Bruyn, Twan Boersma, Nynke Niessink en Berna Nijboer

Kern Eelde-Paterswolde

Aukelien van Dam - a.damvan@tynaarlo.nl

Bastiaan de Bruyn - b.debruyn@tynaarlo.nl

Kern Vries

Twan Boersma - t.boersma@tynaarlo.nl

Kern Zuidlaren

Mathijs Höster - m.hoster@tynaarlo.nl

Harry de Vries - h.de.vries@tynaarlo.nl

Speciale doelgroepen

Berna Nijboer - b.nijboer@tynaarlo.nl

Adviseur Gezonde Leefstijl

Nynke Niessink - n.niessink-kobes@tynaarlo.nl