Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Lokaal Sportakkoord

Ongeveer 30 verschillende lokale partners vanuit onder andere sport, zorg en welzijn werken samen om nog meer inwoners de positieve werking van sport en beweging te laten ervaren.

Vijf ambities staan daarbij centraal:

  1.  sportclubs die klaar zijn voor de toekomst;
  2. het verhogen van bewegingsvaardigheid bij de jeugd;
  3. een sterke sportieve infrastructuur;
  4. het stimuleren van actieve en gezonde leefstijl;
  5. een beweegvriendelijke omgeving.

De gemeente onderschrijft de ambities van harte en is daarom ook aangesloten als partner. Het Rijk stelt voor de periode 2020 t/m 2022 geld beschikbaar voor de uitvoering van het sportakkoord.

Wil jouw club of organisatie ook meewerken?

Dat is fantastisch! Kijk daarvoor op de website van SportDrenthe. Hier vind je ook meer informatie over het akkoord.