Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Lokaal Preventieakkoord 'Samen gezonder verder!'

De gemeente Tynaarlo heeft met anderen een zogeheten 'lokaal preventieakkoord' gesloten om inwoners te helpen hun gezondheid te verbeteren of goed te houden. Daarbij hoort een uitvoeringsbudget voor initiatieven van inwoners.

Tynaarlo zet vooral op drie thema’s in:

  1. Verantwoord Middelengebruik, met in het bijzonder aandacht voor overmatig alcoholgebruik en roken.
  2. Gezond Gewicht, met aandacht voor leefstijl en onder- en overgewicht.
  3. Mentaal Welbevinden, met aandacht voor eenzaamheid en mentale druk bij jongeren en eenzaamheid onder ouderen.

Voor het realiseren van de ambities uit dit akkoord heeft de rijksoverheid een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. In 2021 is voor Tynaarlo zesduizend euro per thema beschikbaar (dus drie maal zesduizend euro).

Dus, heb je een goed idee om de gemeente Tynaarlo een stapje verder te helpen als het gaat om gezondheid? Dien dan een aanvraag in door het formulier ‘projectaanvraag lokaal Preventieakkoord Tynaarlo’ in te vullen

Of wilt u ook partner worden of heeft u vragen over het akkoord, neem dan contact op met Dorien van de Kant: dvandekant@cmostamm.nl

Meer informatie