Sport en gezondheid

We zijn in onze gemeente bevoorrecht met de vele enthousiaste sportclubs die we hebben. Voldoende bewegen is cruciaal voor onze gezondheid. En in teamsporten spelen we ook nog eens kameraadschappelijk met elkaar samen. De sportclubs zijn gemakkelijk in de gemeentegids te vinden. Hij valt elk jaar bij iedereen in de bus, maar is ook digitaal te raadplegen. Je hoeft overigens niet per se lid van een club te worden om samen te sporten. Je kunt natuurlijk ook samen gaan hardlopen, fietsen of wandelen!