Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Kinderopvang

Leren spelen en spelend leren is voor ieder jong kind heel belangrijk. Dat kan thuis, op de peuteropvang, op een kinderdagverblijf of in een gastoudergezin.

In de gemeentegids vind je onder de rubriek 'kinderen, jeugd & jongeren' een overzicht van de opvangorganisaties.

In onze gemeente zijn er twee opvangvormen: kinderopvang en peuteropvang.

Kinderopvang bestaat uit kinderdagopvang voor kinderen van 0-3 jaar en buitenschoolse opvang voor 4-12 jaar.

De peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 en gaat verder. Die bereidt ook voor op het onderwijs, met activiteuiten gericht op spelen, ontmoeten en ontwikkelen. Deze opvang is te combineren met de kinderopvang.