Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Cultuureducatie activiteiten leerlingen 2021

Ook in 2021 kunnen scholen de subsidie 'Cultuureducatie activiteiten leerlingen 2021' weer aanvragen. 

Aanvraag subsidie cultuureducatie

Het hele subsidieproces is digitaal ingericht. Dat betekent de aanvraag digitaal wordt ingediend. De aanvrager kan het subsidie proces volgen en verantwoorden. Scholen kunnen de subsidie aanvragen via bovenstaande groene button. 

Het bedrag voor scholen bestaat uit een vaste voet €400,- en een bedrag per leerling €5,90. Op deze wijze kunnen kleine scholen toch tot zinvolle activiteiten komen. We hebben uitgerekend dat er per groep op school, gemiddeld een (kleine) €200,- beschikbaar is. De leerlingentelling van 1 oktober 2021 wordt hiervoor het uitgangspunt. 

Voorwaarden

  • Aanvragen voor 22 december 2021 via de groene button 'Aanvraag subsidie cultuureducatie'.
  • Voor de subsidieverlening gebruiken wij de officiële leerlingentelling op de teldatum van 1 oktober 2021.
  • De subsidie kan alleen door scholen worden aangevraagd.
  • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor cultuureducatie activiteiten voor leerlingen.
  • School dient voor 1 februari 2023 het standaard evaluatieformulier in (zie onder 'Meer informatie').
  • Niet besteed budget wordt teruggevorderd.
  • ICO is gesprekspartner bij het ontwikkelen van activiteitenplannen (uitvoering is vrij). 
  • Bij de uitvoering is de lokale omgeving betrokken en/of professionals.

Voor vragen rondom uw aanvraag kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur kunst en cultuur mevrouw L. Reinalda via email l.reinalda@tynaarlo.nl of telefonisch via 0592 266622.
 

Meer informatie