Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gemeente Tynaarlo

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke raad die gevraagd en ongevraagd het College van B&W adviseert over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Dit geldt voor beleid op het gebied van het sociale domein. Denk hierbij aan onderwerpen als zorg, jeugd, zelfredzaamheid, schuldhulpverlening, werk en/of meedoen aan de samenleving.

10 leden van de adviesraad sociaal domein op de foto voor het gemeentehuis

v.l.n.r: Gretia Wehmhof, Chris Henny, Rámon Verstrate, Els Nijenhuis, Willie Smeenge, Marike Langebeek, Jos Meulman, Joke Hulscher, Herman Toeter en Raymond van den Aarden

Over de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is begin 2022 opgericht. Samen met de ambtelijk contactpersoon wordt vorm gegeven worden aan de werkwijze en werkzaamheden van de ASD. De Adviesraad sociaal domein behandelt geen individuele casussen. 

Interview met Marike Langebeek

Marike Langebeek heeft een interview gegeven over de Adviesraad Sociaal Domein. Lees meer over wat de Adviesraad Sociaal Domein zoal doet  en waar zij advies over geven. Lees hier het hele interview hier: www.dekrantvantynaarlo.nl/marike-langebeek-aan-de-slag-als-voorzitter-a…

Contact opnemen?

U kunt contact met de secretaris van ASD opnemen via: adviesraadsociaaldomein@tynaarlo.nl