Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Meedenken met de gemeente

Heb je goede ideeën voor het sociaal beleid van de gemeente?

Of ben je het ergens helemaal niet mee eens?

Of wil je gewoon jouw stem ook wel eens laten horen?

Daarvoor zijn diverse mogelijkheden.

Underlying tasks

Meedenken en invloed krijgen

Diverse mogelijkheden voor mensen met goede ideeën voor het sociaal beleid van de gemeente. Van burgerparticipatie tot spreken in de gemeenteraad.

Iedereen moet mee kunnen doen

Iedereen moet op alle gebieden volwaardig mee kunnen doen, ook mensen met een beperking.

Jongerenraad

Jongeren denken mee over alles wat binnen de gemeente jongeren aan gaat.

Politiek actief worden?

Samen proberen invloed uit te oefenen is meestal veel succesvoller dan in je eentje. Bijvoorbeeld in een actiegroep of politieke partij.

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gemeente Tynaarlo

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke raad die gevraagd en ongevraagd het College van B&W adviseert over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.