Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Respijtzorg

Respijtzorg is om de zorg voor de ander voor eventjes aan iemand anders over te laten. Zodat je even tijd voor jezelf hebt.

De zorg kan dan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger.

Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, of verblijf in een logeerhuis. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen.

Respijtzorg wordt dikwijls vergoed vanuit de zorgverzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar wat zij aanbieden.

Mocht de zorgverzekeraar geen passende oplossing bieden, dan kunt u contact opnemen met  het sociaal team via 0592 266 737 of sociaalteam@tynaarlo.nl

Respijtzorg via de WMO

De voorwaarden?

Respijtzorg via de WMO heeft de volgende voorwaarden:

  • De hulpvrager woont in de gemeente Tynaarlo.
  • De respijtzorg is voor het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd.
  • De mantelzorger gaat ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens in het dossier van de hulpvrager worden opgenomen. Dit moet op grond van artikel 5.1.1 van de wettekst Wmo 2015.
  • De mantelzorger kan aantonen dat hij of zij langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt.

Het budget

De gemeente betaalt de respijtzorg wanneer de zorgverzekeraar geen passende ondersteuning kan bieden. Per situatie beoordeelt ze welke respijtzorg nodig is om overbelasting van mantelzorger te voorkomen.

De kosten betaalt ze rechtstreeks aan de persoon of instantie die voor de mantelzorger invalt. Wanneer dat lastig of niet mogelijk is, is een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk.