Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Goed en gelukkig wonen

Goed en gelukkig wonen is belangrijk voor je gezondheid en geluk, maar ook voor de relaties thuis, en zelfs om anderen te kunnen ontvangen en vriendschappen te onderhouden.

Huren bij een corporatie.

Voor veel mensen zijn de woningcorporaties onmisbaar om goed te kunnen wonen. Wie geen zelfstandige woonruimte heeft, maar wel wil, en geen hoog inkomen heeft, kan zich daarom het beste zo snel mogelijk bij een woningcorporatie inschrijven: Woonborg en/of SEW.

Om voor een sociale huurwoning van een corporatie in aanmerking te komen mag je wel niet te veel verdienen en geen groot vermogen te hebben.

Slim verbouwen

Stel je betrekt een nieuwe woning of gaat flink verbouwen. Dan is het natuurlijk niet onverstandig om ook aan de wat verdere toekomst te denken! 

Afhankelijk van hoe oud je nu bent, wordt de kans dan steeds groter dat de gewrichten wat minder soepel worden en je hart en andere spieren minder sterk. Waardoor bijvoorbeeld die douchebak met die opstap steeds gevaarlijker wordt.

Wanneer je gaat verbouwen of nieuw een huis betrekt, is het daarom slim om daar al rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door een instapdouche te maken. Is ook nu al erg aangenaam.

Op de website van de gemeente staan veel meer goede verbouwtips. Een slimme jongen en slimme meid zijn op hun toekomst voorbereid!

Hulpmiddelen nodig?

Een op zich goede woning is heel belangrijk, maar is soms niet genoeg om goed te kunnen wonen. Dat geldt zowel voor koopwoningen als huurwoningen. Dan zijn er speciale voorzieningen nodig, omdat een of meer bewoners niet meer alles kunnen, door ziekte, lichamelijk gebrek of ouderdom.

- ZELF KOPEN

Eenvoudige hulpmiddelen, zoals een rollator, krukken of een looprek zal  iedereen zelf moeten betalen. Je kunt ze kopen of huren, bijvoorbeeld bij een thuiszorgwinkel. De thuiszorgwinkels werken nauw met de verzekeraars samen.

Het is wel mogelijk dat de hulpmiddelen helemaal of gedeeltelijk in de aanvullende zorgverzekering zitten, als je die hebt. Je kunt daar het beste contact over opnemen met jouw ziektekostenverzekering.

GRATIS LENEN

Sommige hulpmiddelen kun je bij de thuiszorgwinkel gratis lenen, zoals bedverhogers, douchekrukken, een elektrisch hoog/laag verstelbaar bed, een toiletverhoger en een handbewogen rolstoel.

VERHUIZEN?

Past jouw woning niet meer bij jouw fysieke of mentale mogelijkheden? En is ze niet meer betaalbaar passend te maken? Dan is verhuizen naar een voor jou al aangepaste woning de voor de hand liggende oplossing.

DE GEMEENTE

In sommige gevallen kan de gemeente helpen. Zie hier beneden de balk 'Kan de gemeente bij woningaanpassing helpen?'

Zorg / hulp nodig?

Het is ook mogelijk dat jouw woonprobleem niet met woningaanpassingen of hulpmiddelen zijn op te lossen, maar dat je hulp/zorg van anderen nodig hebt. Het is logisch en normaal dat je dan vrienden, buren of familie vraagt om te helpen. Of dat zij dat zelf al aanbieden.

DE ZORGVERZEKERING

Sommige zorg betaalt jouw zorgverzekering. Denk bijvoorbeeld aan verpleging en persoonlijke verzorging aan huis, intensieve kindzorg en palliatieve zorg.

- ZORGKANTOOR

Wanneer er 24  uur per dag zorg of toezicht nodig is, kun je contact opnemen met het zorgkantoor. In Drenthe is dat van het Zilveren Kruis, maar het werkt voor de verzekerden van alle zorgverzekeringen die langdurige hup nodig hebben. Zie https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/contact.

- DE GEMEENTE

Kunnen de zorgverzekering en het zorgkantoor je niet helpen? Dat kan de gemeente dat misschien. Zie hier beneden de balk 'hulp via de gemeente'. Zie ook de balk 'huishoudelijke hulp'.

Let op! De woningcorporaties mogen hun woningen niet zo maar aan iedereen verhuren. Ze zijn bedoeld voor mensen die een duurdere huurwoning niet kunnen betalen.

In 2021 mogen nieuwe huurders de volgende maximale bedragen verdienen. <….>

Sommige mensen zouden best tevreden zijn als ze in een recreatiewoning zouden wonen. In de gemeente Tynaarlo is dat echter niet toegestaan.

De gemeente kan wel tijdelijke bewoning voor een aantal weken toestaan. Ze bekijkt dit van geval tot geval.

Als je wel een tijdje in zo'n woning zou willen wonen, neem dan vantevoren contact op met  het Team Publiekszaken en Veiligheid van de gemeente: 0592 - 266 662. Dan voorkom je in problemen te komen.

Maar kan ik dan geen beroep op de gemeente doen voor een woningaanpassing? Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

Jawel hoor, dat kan in sommige gevallen, namelijk wanneer:

 1. de uitgaven voor jouw veiligheid of gezondheid nodig zijn 
 2. èn de uitgaven zo hoog zijn dat het niet meer redelijk is, dat jij ze zelf betaalt 
 3. èn een woningaanpassing goedkoper is dan verhuizen naar een wèl voor jou geschikte woning.

De gemeente kan je dan helpen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een traplift of een elektrisch deuropener.

Uiteraard vergoed de gemeente de goedkoopste goede, duurzame oplossing. Je mag best een andere, luxueuzere oplossing kiezen, maar dan moet je de extra kosten natuurlijk zelf betalen.

Uiteraard laat de gemeente, als het er op aan komt, je niet in de steek. Je kunt, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dan ook een beroep op haar doen wanneer:

 • hulp van vrienden, familie of buren echt niet mogelijk is
 • de kosten niet door de zorgverzekering of het zorgkantoor worden vergoed
 • verhuizen naar een voor jou geschiktere woning niet goedkoper is.

Je komt  dan in aanmerking voor gebruik van een algemene gemeentelijke voorziening. Zoals een maaltijdservice of een boodschappenservice.

Biedt zo'n algemene voorziening geen of onvoldoende oplossing? Dan komt een maatwerkvoorziening in beeld, zoals huishoudelijke hulp, beschermd wonen, logeerzorg, respijtzorg of een aanpassing van jouw woning.

Weet je niet wat een goede oplossing is voor jouw probleem? En kunnen anderen je niet helpen? En kunt je het antwoord ook niet op internet vinden? Neem dan contact op het met Sociaal Team van uw dorp.

Het is goed mogelijk dat een lid daarvan u direct de goede tips en adviezen kan geven. Lijk je een algemene voorziening of een maatwerk-oplossing nodig te hebben? Dan volgt een gesprek, bij jou thuis of op een andere plek waar je dat prettig vindt.

Je bespreekt dan samen met het sociaal-teamlid jouw situatie en waaraan je behoefte hebt. Uitgangspunt is wat je nog wél kunt. Ook bespreek je met het sociaal-teamlid wat familie, vrienden en/of buren kunnen betekenen.

Misschien is van een algemene voorziening nodig en voldoende om in jouw behoefte te voorzien. Lukt het ook niet met een algemene voorziening zoals een maaltijdservice? Dan is mogelijk maatwerk nodig.

Sommige mensen kunnen door een lichamelijke beperking of chronische ziekte hun huis niet meer (goed) schoonhouden.

Is dat ook bij jou het geval? Wees dan niet bang om mensen in jouw omgeving om hulp te vragen. De meesten van ons hebben moeite om dat te doen, maar de meeste mensen helpen graag!

Zegt toch iedereen 'nee!'? Dan kun je proberen zelf hulp te organiseren, bijvoorbeeld bij Icare. Daar kun je met korting huishoudelijke hulp aanvragen (geen wachtlijst). Via onderstaande link kom je op de site van Icare. https://ledenvereniging.nl/thuis/service-aan-huis/klussen-in-huis/huish…

Of misschien kun je via digitaal platform Buurtbrink een huishoudelijke hulp vinden.

Laatste redding: de gemeente

Heb je hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? En heb je op dit moment geen hulp? En ook niet kort geleden gehad? Of is jouw gezondheid of zijn jouw woonomstandigheden verslechterd?  En lukt het echt niet om zelf hulp te organiseren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor schoonmaakondersteuning vanuit de gemeente.

Let op: het kan zijn dat je eerst op een wachtlijst komt te staan.

De voorwaarden:

 • Je woont in de gemeente Tynaarlo en staat hier ook ingeschreven.  
 • Je kunt het huishouden echt niet meer zelf doen door een lichamelijke beperking of een chronische ziekte.
 • Er woont niemand bij je in huis die het huishouden kan doen.
 • Je kunt geen of niet genoeg hulp krijgen van familie, vrienden, buren of kennissen.
 • Je hebt geen indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Je kunt aan de huishoudelijk hulp uitleggen wat er moeten gebeuren en afspraken maken.

<Aanvraag huishoudelijke hulp bij de gemeente>

 

Zorg je langere tijd onbetaald voor ujow partner, een familielid of bekende? Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Dan ben je mantelzorger.

Grote kans dat je weet wat je allemaal moet doen. Maar de kans is ook reëel dat je vroeg of laat tegen vragen aanloopt. Je kunt dan voor advies of ondersteuning terecht bij de Stichting Trias: www.stichtingtrias.nl.