Met spoed jeugdhulp nodig buiten kantooruren? Neem dan contact op met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592 - 38 15 30. Alle overige informatie over hulpverlening vindt u op de pagina 'hulp nodig' 

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. De Stichting Leergeld kan voor hen een vergoeding geven voor een bijdrage aan een schoolreis, ouderbijdrage aan school, een fiets of computer of tablet.

Naar de website van de Stichting Leergeld

In aanmerking voor een vergoeding komen de kosten voor:

  • een sportclub (contributie, kleding of schoeisel)
  • kunstzinnige vorming (muziek, dans, toneel)
  • bijdragen schoolreis
  • ouderbijdrage scholen
  • fiets (voor kinderen op voortgezet onderwijs)
  • (tweedehands) computer of tablet (voor een gezin met kinderen vanaf groep 8 en op het voortgezet onderwijs).